Letošní ročník

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2020 se uskuteční v termínu 25.-29. srpna 2020. Lektorem bude prof. Jürgen Essl (Musikhochschule Stuttgart). Témata kurzu pro letošní rok jsou:

Jihoněmecká varhanní hudba 17. a 18. století

Improvizace v různých stylech na menších historických nástrojích

Podrobnější informace budou brzy doplněny.

Součástí kurzu bude tradiční závěrečný koncert účastníků v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2020 se koná za podpory Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko Cíl EÚS a města Úterý. Kurz je součástí projektu Barokní region Čechy Bavorsko.