Ročník 2021

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2021 se uskuteční v termínu 9.-14. srpna 2021. Lektorem bude prof. Pier Damiano Peretti (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), téma letošního ročníku zní

Jeden manuál - dva nebeské směry: Barokní formy jako spojnice mezi severní a jižní Evropou

Součástí kurzu bude koncert prof. Perettiho 13. srpna 2021 od 18:00 v kostele sv. Barbory v Manětíně a tradiční závěrečný koncert účastníků 14. srpna 2021 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Pro letošní ročník předpokládáme účastnický poplatek ve výši 2000 Kč resp. 80 euro.

Průběžně vyhodnocujeme aktuálně platná mimořádná opatření v ČR i v Bavorsku v souvislosti s epidemií Covid-19 a jejich dopad na organizaci kurzu. V tuto chvíli doufáme, že situace bude v létě příznivá a kurz bude moci proběhnout.

O podporu Mistrovského varhanního kurzu v Úterý 2021 žádáme u Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a města Úterý.