Ročník 2019

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2019 se uskuteční v termínu 19.-25. srpna 2019. Lektorem bude prof. Tobias Lindner (Schola Cantorum Basiliensis), téma kurzu pro letošní rok zní

Varhaníci na vídeňském císařském dvoře.

Součástí kurzu bude tradiční závěrečný koncert účastníků 24. srpna 2019 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Pro samostatné cvičení účastníků bude kromě varhan v kostele sv. Jana Křtitele k dispozici také varhanní pozitiv.

K dispozici je leták o letošním ročníku kurzu.


Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2019 se koná za podpory Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko Cíl EÚS a města Úterý. Kurz je součástí projektu Barokní region Čechy Bavorsko.